“Government should be Machiavellian, not Rube-Goldberg-esque”

Oshkosh, WI

Slideshow